CSR: Socialt ansvar

At gøre en forskel i det samfund, vi lever i, med Shaips Corporate Social Responsibility-initiativ "Prayas"

csr

Hos Shaip mener vi, at vi har ret og pligt til at bruge vores teknologi til gavn for alle – vores samfund og den verden, vi lever i.

Vi er en menneskecentreret virksomhed, og det afspejler sig i vores tilgang til CSR-initiativer. For at sætte gang i forandringen har ledelsen iværksat en tankevækkende tilgang: PRAYAS – Ek Soch. Den ledes af kerneprincipperne om at give mere tilbage til samfundet og verden, end vi tager fra det.

Som en hurtigtvoksende virksomhed erkender vi, at vi har en solid rolle at spille i at sikre, at verden omkring os er socialt, økonomisk, miljømæssigt og etisk beriget. Under den brede paraply af PRAYAS vil vi tage mange initiativer - Bloddonation, træplantagekørsel, mad, distribution af tøj og bøger, sponsorprogrammer for uddannelse og mere - der gavner vores lokalsamfund.

"Vi sigter mod at fremme bæredygtig udvikling på markedet og stræber efter at gøre en forskel i det samfund, vi lever i."
csr

For at give vores medborgere en bedre fremtid, er vi forpligtet til først at hæve barren for os selv. Selvom vi forstår, at indtjening af overskud er en stor motivator for enhver virksomhed, går vores overskud også til at opbygge et ligeværdigt samfund - hvor hver enkelt har en stor rolle at spille.


Vi tror på, at vi kan bidrage til væksten i vores samfund uden at give slip på vores værdisystem. Vi fokuserer på emner, der betyder mest for vores medarbejdere, personale, ledelse og samfundet.